GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG PT DTNT TỈNH LÂM ĐỒNG

Nội dung 1: Cao nguyên Lâm Đồng, các dân tộc anh em.

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi nằm ở Nam Tây Nguyên là một vùng đất cổ có cảnh quan địa mạo đa dạng, thiên nhiên hùng vĩ. Dân số khoảng 1,2 triệu ng­ười, có khoảng 33 thành phần dân tộc: dân tộc Kinh chiếm 77,2% ; dân tộc ở Tây nguyên chiếm 16,1% gồm K’Ho, Cil, Châu Mạ, Lạch, Nộp, Chu-ru, Răg-lay, Mơ Nông, T-ring, Nguồn,…; các dân tộc khác gồm Tày, Nùng, Thái, H’Mông, Mán, Dao, Mư­ờng,,… chiếm 6,7%. Với sự đa dạng về cơ cấu dân số nên Lâm đồng rất đa dạng về các bản sắc văn hoá. Sự phối hợp tổng quan hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên với những nền tảng văn hoá xã hội khiến Lâm Đồng có sức thu hút đặc biệt.

Dân cư nhiều thành phần dân tộc sinh sống rải rác nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thư­ờng ở các vùng sâu, xa, khó khăn; nên chính sách giáo dục và phát triển miền núi đ­ược Đảng, Nhà Nư­ớc rất quan tâm. Trong đó việc ổn định đời sống kinh tế, giúp đồng bào định canh định cư­, nâng cao dân trí đòi hỏi đội ngũ cán bộ ng­ười dân tộc ở địa ph­ương phải có trình độ và năng lực phù hợp. Với yêu cầu cấp thiết đó, trường Thanh niên dân tộc ở huyện Di Linh đ­ược thành lập từ năm 1982 để thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở cho thanh niên dân tộc của Tỉnh, nhằm tạo nguồn đào tạo cán bộ bổ sung cho các vùng sâu, xa của tỉnh suốt thập niên 80.

Nội dung 2: Thành lập trường năm 1989, sứ mệnh của trường.

Đến năm 1989, tr­ường PTDTNT Tỉnh Lâm Đồng chính thức thành lập theo quyết định số 690 QĐ/UB-TC ngày 24/ 12/ 1988 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở nâng cấp trường Thanh niên dân tộc và chuyển về tọa lạc tại một ngọn đồi cảnh quan của thành phố Đà Lạt. Trư­ờng là một trong nhóm các trư­ờng dân tộc đầu tiên đư­ợc thành lập ở Miền Nam sau khi thống nhất đất nước, đ­ược sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT và chính quyền địa phương trong quá trình hình thành và phát triển, đáp ứng đ­ược yêu cầu giáo dục cũng như­ thực hiện đ­ược nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời điểm đó.

Năm 1997, trư­ờng đ­ược xếp vào loại hình tr­ường chuyên biệt với nhiều chính sách đãi ngộ cho đội ngũ và được ­ưu tiên đầu tư­ cho giáo dục học sinh dân tộc với mục tiêu góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng có người dân tộc thiểu số định cư lâu dài, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, tr­ường PT.DTNT Lâm Đồng đã được đầu tư nhiều mặt từ cơ sở vật chất đến tăng cường đội ngũ có chất lượng. Nhà trường đã có những bước phát triển vững chắc, thực hiện khá tốt mục tiêu đào tạo của nhà tr­ường. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến. Năm 2012, trường được công nhận đạt chuẩn cấp độ 2 theo tiêu chuẩn trường THPT. Chất lượng đào tạo của nhà trường liên tục được nâng lên qua mỗi năm học. Và chiến lược trọng tâm phát triển nhà trường đến năm 2020 là "Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia".

Nội dung 3: Hoạt động giáo dục và rèn luyện của nhà trường.

Theo QĐ 49/2008/BGDĐT ban hành ngày 25/8/2008 của Bộ trư­ởng BGD&ĐT về qui chế Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Nhà trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT đã thực hiện tốt các qui định về tuyển sinh đúng đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm. Giáo dục học sinh về truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc ViệtNam, bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Giáo dục lao động và hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng nghề phù hợp với khả năng của bản thân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giáo dục học sinh ý thức phục vụ quê hương sau khi tốt nghiệp. Tổ chức các hoạt động đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh dân tộc nội trú. Có kế hoạch theo dõi số học sinh đã tốt nghiệp nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng về cơ sở vật chất được đầu tư trang bị theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia và được xây dựng đầy đủ các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập của học sinh với 02 Khu nhà ở nội trú; Nhà ăn cho học sinh hiện đại, sạch đẹp; nhà tập luyện thể dục thể thao đa chức năng; Phòng học và trang thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông; Nhà công vụ cho giáo viên; Phòng truyền thống để giáo dục văn hoá dân tộc với các trang thiết bị kèm theo.

Về đội ngũ nhà trường hiện nay gồm hơn 40 giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn với 9 thạc sĩ và 1 giáo viên hiện đang tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học. Đội ngũ giáo viên đã và luôn tích cực đổi mới phương pháp công tác và dạy học, mỗi thầy cô giáo thực hiện đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng của các chương trình. Cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm lâu năm với công tác chăm lo các điều kiện sinh hoạt cho học sinh dân tộc thiểu số. Hiện nay nhà trường có 15 lớp với hơn 460 em học sinh từ khắp các vùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về học tập và sinh hoạt dưới một mái trường.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiến hành dạy học 2 buổi mỗi ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các hoạt động chính gồm:

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông với các lớp dạy nghề ngắn hạn, nghề truyền thống phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần đào tạo cán bộ ở địa phương. Nhà trường giáo dục hướng nghiệp và hoạt động giáo dục nghề phổ thông cho 100% học sinh.

Hoạt động lao động, văn hoá, thể thao và tổ chức đời sống nội trú bao gồm: lao động công ích; sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, tham quan du lịch, lễ hội, tết dân tộc, giao lưu văn hóa và các hoạt động xã hội khác nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, xoá bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh. Trong các hội thao hàng năm của tỉnh và thành phố tổ chức, học sinh trường đều tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng.

Hoạt động nuôi dưỡng bao gồm: Tổ chức bếp ăn tập thể đảm bảo dinh dưỡng theo đúng chế độ, luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc tốt sức khoẻ cho học sinh. Hoạt động nuôi dưỡng được thực hiện công khai dân chủ, tôn trọng phong tục tập quán tiến bộ của các dân tộc.

Tổ chức và quản lý hoạt động nội trú gồm: Tổ chức việc giữ gìn vệ sinh trong trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức tốt hoạt động tự học sau giờ lên lớp, lao động cải thiện điều kiện sống; giáo dục học sinh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh cho học sinh.

Nội dung 4: Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường luôn chú trọng nội dung Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh. Giáo dục học sinh không ngừng nâng cao lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai tươi sáng của đất nước, tiền đồ của dân tộc; trung thành với mục tiêu lý tưởng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; tự giác chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trong điều kiện đất nước đã hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình. Do vậy, giáo dục lòng yêu nước trong điều kiện hiện nay chính là động viên, thúc đẩy sự cố gắng vươn lên phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện; giáo dục cho học sinh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và tiết kiệm để làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội; tham gia tích cực và có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cho xã hội để qua đó, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Học sinh nhà trường đã được tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cách mạng ở địa phương như Bảo tàng Lâm Đồng, bia tưởng niệm Cam ly, Đài nghĩa trang liệt sĩ. Nhà trường đã tích cực ủng hộ các phong trào đóng góp cho Trường Sa và các hoạt động ý nghĩa khác hướng về Biển đảo quê hương.

Nội dung 5: Giáo dục tri thức, kỹ năng.

Để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Xuất phát từ thực tiễn, Đảng ta đặt vấn đề phải tìm đúng khâu đột phá nhằm phát triển sản xuất, đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi sự trì trệ, suy thoái, khủng hoảng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân để tạo lập sự ổn định tích cực, trước hết là ổn định chính trị để triển khai các nhiệm vụ đổi mới có kết quả. Bên cạnh những khâu đột phá, đặc biệt là đột phá về kinh tế có ý nghĩa là những cải biến cách mạng, để phát triển khoa học - công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ ở nước ta hiện nay, cũng rất cần thiết phải có một bước đột phá.

Theo sự chỉ đạo của Đảng, được sự đầu tư của nhà nước, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng đã từng bước đổi mới về công tác quản lý, đổi mới về phương pháp dạy học và khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Trong 28 năm qua, nhà trường đã góp phần đào tạo nhiều kỹ sư, bác sĩ, công nhân lành nghề, nhà giáo, chiến sĩ công an, chiến sĩ quốc phòng … là người dân tộc thiểu số có kiến thức vững vàng, đạo đức trong sáng để trở về địa phương tích cực xây dựng địa phương giàu đẹp, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nội dung 6: Thành tích của nhà trường.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng được vinh dự đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt, một thành phố nổi tiếng với khí hậu ôn hoà, dịu máy quanh năm, phát triển mạnh về du lịch với phong cách đặc trưng: Thanh lịch, hiền hoà, mến khách.

Thầy và trò của trường cũng đã có nhiều đóng góp cho thành phố Đà Lạt ngày càng đẹp hơn, phát triển hơn với những hành động thiết thực như: tham gia làm đường bao quanh Hồ Đa Thiện, tham gia nạo vét các Hồ lắng quanh Hồ Xuân Hương, tham gia làm sạch rác trên dòng suối Phan Đình Phùng, tham gia trồng cây phủ xanh rừng nội đô của thành phố, tham gia lao động vệ sinh môi trường trên các trục đường chính như Trần Phú, Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Minh Khai…

Trong các kỳ Lễ hội, Festival hoa thành phố tổ chức, không lần nào thiếu vắng sự có mặt của các học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng. Vào năm 2003, thành phố Đà Lạt kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển, các em học sinh đã được tham gia 5 tiết mục văn nghệ tại các sân khấu chính và có hơn 150 học sinh của trường tham gia Caraval đường phố, trong dịp Festival Hoa lần thứ nhất năm 2005 có hơn 200 học sinh tham gia múa đồng diễn trong chương trình khai mạc. Tiếp tục phát huy thế mạnh của các em học sinh dân tộc nội trú trong các năm 2006 thành phố tổ chức Lễ Hội Văn Hoá Trà, năm 2007 Thành phố tổ chức Festival Hoa lần thứ 2 đều có mặt hơn 280 học sinh của trường tham gia múa đồng diễn. Nhà trường được UBND thành phố trao bằng khen có nhiều thành tích đóng góp cho Festival hoa năm 2007. Vào năm 2010, có 40 học sinh của trường được tham gia chương trình sân khấu Khai mạc Festival hoa lần thứ 3. Sự có mặt của học sinh trường trong các Lễ hội lớn của Thành phố đã góp thêm nhiều màu sắc về nét đẹp văn hoá các dân tộc thiểu số của Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung 7: Lời bình chào Đà Lạt 120 năm.

Thành phố Đà Lạt qua 120 năm hình thành và phát triển đã thực sự chuyển mình với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, sự ổn định về chính trị và an ninh xã hội. Hàng năm, số lượt khách du lịch đến với Đà Lạt ngày càng tăng. Thành phố đã lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn với sự thay đổi bề mặt đô thị, nhiều công trình kiến trúc mới được xây dựng, đường sá được tôn tạo, nâng cấp hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên mà đặc biệt là sự xuất hiện đa dạng của những loài hoa trên đường phố tạo nên một nét đặc trưng riêng chỉ có ở Đà Lạt. 

Thành phố Đà Lạt đã là niềm tự hào của người dân Đà Lạt nay càng được đông đảo nhân dân cả nước yêu quí. Đó là nhờ những chính sách đầu tư hợp lý về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước đến với Đà Lạt. Đặc biệt là đầu tư phát triển công nghệ rau sạch, hoa chất lượng cao, dịch vụ du lịch phong phú - đa dạng, phát triển các khu du lịch tại Hồ Tuyền Lâm… cho thấy tầm nhìn vĩ mô của Đảng và chính quyền thành phố là phù hợp và có tính khả thi. Ngoài ra, việc quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo thành phố sẽ trở thành một nơi du lịch, nghĩ dưỡng lý tưởng cho mọi người trên khắp thế giới.

Mỗi sớm mai thức dậy, đi bộ dọc theo bờ Hồ Xuân Hương, ngắm nhìn ánh nắng ban mai lung linh trên mặt hồ còn đọng những làn sương. Cảnh đẹp ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người dân Đà Lạt.

 
TỔ TOÁN ĐÃ THỰC... CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG... RA QUÂN CHỦ NHẬT... ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU... KỶ NIỆM 66 NĂM...
TỔ TOÁN ĐÃ THỰC... NGOẠI KHÓA TỔ NGỮ... Ngoại khóa "Sức... Đề cương ôn tập... Đề cương ôn tập...
.............................


Close