DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

 SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH
DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017-2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ PHỤ TRÁCH ĐIỆN THOẠI HÌNH ẢNH
1 Phạm Thị Hồng 1969 Hiệu trưởng   0919649797  
2 Đào Kim Mạnh 1967 Phó Hiệu trưởng Quản lý học sinh 0918593490  
3 Hoàng Ngọc Trung Hiếu 1977 Phó Hiệu trưởng Cơ sở vật chất 0918593395  
 
 
Giải Bóng chuyền -... Chương trình giáo... Lễ khai giảng năm... Bí thư chi bộ... Trưng bày sản phẩm...
Công tác nuôi... Các giải pháp nâng...
.............................


Close