VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG PTDTNT TỈNH LÂM ĐỒNG

Đến năm 1989, trường PTDTNT Tỉnh Lâm Đồng chính thức thành lập theo quyết định số 690 QĐ/UB-TC ngày 24/ 12/ 1988 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở nâng cấp trường Thanh niên dân tộc và chuyển về thành phố Đà Lạt. 

Lâm Đồng là tỉnh miền núi nằm ở Nam Tây Nguyên. Dân số khoảng 1,2 triệu người, có khoảng 33 thành phần dân tộc : dân tộc Kinh chiếm 77,2% ; dân tộc ở Tây nguyên chiếm 16,1% gồm K’Ho, Cil, Châu Mạ, Lạch, Nộp, Churu, Raglay, Mơ Nông, Tring, Nguồn,…; các dân tộc khác gồm Tày, Nùng, Thái, Mường, H’Mông, Mán, Dao,… chiếm 6,7%.


Với đặc điểm nhiều thành phần dân tộc ở rải rác nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thường ở các vùng sâu, xa, khó khăn; nên chính sách giáo dục và phát triển miền núi được Đảng, Nhà Nước rất quan tâm. Trong đó việc ổn định đời sống kinh tế, giúp đồng bào định canh định cư, nâng cao dân trí và chống sự tuyên truyền phá hoại của các lực lượng phản động, đòi hỏi đội ngũ cán bộ người dân tộc ở địa phương phải có trình độ và năng lực phù hợp . Với yêu cầu cấp thiết đó, trường Thanh niên dân tộc ở huyện Di Linh được thành lập từ năm 1982 để thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở cho thanh niên dân tộc của Tỉnh, nhằm tạo nguồn đào tạo cán bộ bổ sung cho các vùng sâu, xa của tỉnh suốt thập niên 80.
 


Đến năm 1989, trường PTDTNT Tỉnh Lâm Đồng chính thức thành lập theo quyết định số 690 QĐ/UB-TC ngày 24/ 12/ 1988 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở nâng cấp trường Thanh niên dân tộc và chuyển về thành phố Đà Lạt. Nhà trường ở trong nhóm các trường dân tộc đầu tiên được thành lập ở Miền Nam sau khi thống nhất đất nước, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT và chính quyền địa phương trong quá trình hình thành và phát triển, đáp ứng được yêu cầu giáo dục cũng như thực hiện được nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời điểm đó.
Năm 1997, theo QĐ 2590 của Bộ GD&ĐT : Qui định về tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT, các trường DTNT được xếp vào loại hình trường chuyên biệt với nhiều chính sách đãi ngộ đội ngũ và được ưu tiên đầu tư cho giáo dục học sinh dân tộc. Từ đó trường PT.DTNT Lâm Đồng có những bước phát triển vững chắc, thực hiện khá tốt mục tiêu đào tạo của nhà trường.


 
Giải Bóng chuyền -... Chương trình giáo... Lễ khai giảng năm... Bí thư chi bộ... Trưng bày sản phẩm...
Công tác nuôi... Các giải pháp nâng...
.............................


Close