Tên / Số / ký hiệu : PCHNCBCC1819
Về việc / trích yếu

Phân công chuẩn bị Hội nghị CBCCVC Năm học 2018-2019

Ngày ban hành 09/08/2018
Loại văn bản Phân công
Đơn vị / phòng ban VB chính quyền
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Phạm Thị Hồng
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng
Tải về máy Đã xem : 246 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PT DTNT THPT TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 10  tháng 9  năm 2018 
PHÂN CÔNG
“V/V Chuẩn bị hội nghị CB-CC- VC  năm học 2018 – 2019”
 
Tổ chức vào 7h30’ ngày 27/9/2018 ( chiều 25/9 - đại hội trù bị )

 1. Giấy mời, chuẩn bị hoa - văn phòng phân công chuẩn bị;
 2. Văn nghệ: giao cho chi đoàn GV ( Cô Thảo chỉ đạo, kiểm tra, chọn duyệt...)
 3. Sắp xếp phòng họp, trang trí, âm thanh: 2 bảo vệ, thầy Sỹ; thầy Hiếu (chỉ đạo, kiểm tra).
 4. Nước uống, vệ sinh phòng hội nghị:  Cô Huyền - G. vụ, Cô K Thiên.
 5. Khen thưởng: Đ/c Quân rà soát, kiểm tra, tham mưu đề xuất DS cho Hiệu trưởng.
- Quyết định khen thưởng: Đ/c Hiếu chỉ đạo thực hiện, trình Hiệu trưởng ký.
- Tiền thưởng: Kế toán, thủ quĩ chuẩn bị ;
- In Giấy khen : Cô Hảo và cô Huyền .

 1. Dẫn chương trình: Thầy Quân ( Thống nhất kịch bản với Hiệu trưởng);
 2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ 2018-2019 (Hiệu trưởng);
 3. Tổng hợp kết quả, triển khai hội nghị CB, CC, VC cấp tổ (dự kiến triển khai cấp tổ chiều ngày 20/9 ). Tổng hợp ý kiến của CB, CC, VC (Thầy Quân - CTCĐ ) ;
 4. Báo  cáo  tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính (Cô Quỳnh Anh)
 5. Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 .
 6. Tổ chức bầu ban thanh tra nhân dân ( Công đoàn dự kiên nhân sự: Cô Trần Thị Bích Nga, Cô Nguyễn thị Dung. Cô Lại Thị Hảo ).
 7. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, kết quả thi đua, tuyên dương khen thưởng trong năm học 2017-2018 và phát động thi đua năm học 2018-2019 ( Thầy Quân - CTCĐ).
 8. Thông qua nghị quyết hội nghị (Thư ký: Cô Dũng, Thầy Linh).
 9. Đoàn chủ tịch : Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, 1GV ( Dự kiến Cô Dung ).
 10. Thư ký đoàn: cô Dũng, Thầy Linh.
 11. Mỗi tổ chuyên môn có 1 tham luận - Có thể chọn các nội dung:
 • Các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.     ( Dự kiến tổ Hóa Sinh TD )           
 • Các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy bồi dưỡng HSG. ( Dự kiến tổ Văn )           
 • Các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý khu ký túc xá ( Dự kiến Tổ Sử địa CD )           
 • Các Giải pháp để xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực.   ( Dự kiến Đoàn )           
 • Các Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm….. các tổ còn lại
 • Các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy.  các tổ còn lại.
 • Giải pháp cải thiện chất lượng bữa ăn cho HS nội trú...
 
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                       (đã ký)
 
 
                                                                                               Phạm Thị Hồng
 


 


Close