Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông NĂM HỌC 2022-2023

Thứ sáu - 01/07/2022 10:59


 SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học 2022-2023
 STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ...
I Điều kiện tuyển sinh
 
Số lượng: 155 học sinh
Đối tượng:
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông Dân tộc Nội trú theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Căn cứ thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Căn cứ công văn số 997/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16/05/2022 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022- 2023;
- Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/09/2021 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ 574/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc làm căn cứ để tuyển sinh vào các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm học 2022-2023;
Địa bàn;
Tuyển sinh những học sinh đã tốt nghiệp bậc THCS trên địa bàn các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông.
Ưu tiên:
- Học sinh thuộc diện tuyển thẳng.
- Học sinh dân tộc đã tốt nghiệp THCS tại các trường PTDTNT cấp huyện.
Phương thức tuyển sinh:
- Căn cứ công văn số 997/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16/05/2022 của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022- 2023;
- Căn cứ vào Quyết định số 1419/QĐ-SGDĐT ngày 26/05/2022  về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, thành lập hội đồng tuyển sinh để xét và lập danh sách học sinh trúng tuyển theo tiêu chuẩn và theo chỉ tiêu số lượng qui định, dựa trên danh sách học sinh đăng ký trên phần mềm tuyển sinh vào lớp 10.
- Trường PTDTNT THPT tỉnh lập danh sách học sinh trúng tuyển theo hệ thống phần mềm tuyển sinh và trình Sở giáo dục đào tạo tỉnh Lâm Đồng ra quyết định, nhà trường sẽ gởi thông báo trúng tuyển qua tin nhắn và thông báo nhập học đến từng học sinh.
HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. … 
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện - Nhà trường tổ chức xây dựng chương trình các môn học thực hiện  chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành với định hướng của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng.
- Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tạo môi trường học tập, rèn luyện giúp người học tích lũy được kiến thức phổ thông, biết vận dụng kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời…
- Học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo (đây không phải một môn học mà là một hoạt động giáo dục). có hai loại hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Loại 1 là hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong từng môn học nhằm trải nghiệm kiến thức môn học trong thực tiễn. Loại 2 là hoạt động trải nghiệm sáng tạo mang tính tích hợp, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục
- Nhà trường tổ chức xây dựng chương trình các môn học thực hiện  chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục Đào tạo với định hướng của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng.
- Học sinh được học nghề phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo được ban hành theo công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 về việc thực hiện Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông lớp 11 từ năm học 2007-2008.
...
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình;
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
- Cha mẹ học sinh (CMHS) cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường mà đặc biệt là với giáo viên chủ nhiệm của lớp trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh, duy trì tường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa gia đình và nhà trường;
- CMHS có quyền đề cử, ứng cử thành viên bầu vào Ban đại diện CMHS và có trách nhiệm dự Hội nghị CMHS 3 lần/năm học, ngoài ra còn tham gia một số cuộc họp do nhà trường đề nghị.
- Ban đại diện CMHS tổ chức hoạt động phải theo đúng quy định tại thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 22/11/2011 và quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS.
- Học sinh cần có thái độ học tập tích cực, chuyên cần, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.
- Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, chấp hành đúng nội quy nhà trường, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Học sinh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau.
...
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục - Học sinh được ở tại khu Ký túc xá, ăn cơm tập thể tại nhà ăn, sinh hoạt TDTT, vui chơi tại sân bóng đá, sân bóng chuyền, nhà thi đấu đa năng và học tập tại dãy các phòng học của nhà trường
- Học sinh được học nghề truyền thống, tham gia học tập - trãi nghiệm - sáng tạo trồng Rau-Hoa công nghệ cao tại nhà trường.
- Học sinh được hưởng chế độ theo quy định tại thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009.
- Trong 1 cấp học, học sinh được đi tham quan du lịch ngoài tỉnh một lần. Nhà trường sẽ tổ chức cho Học sinh khối 11 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên được tham quan du lịch trong Hè.
- Học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các buổi sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3, 19/5,…) và tham gia các phong trào hội thi do Ngành và trường phát động (học sinh giỏi, hội khỏe phù đổng,…).
- Học sinh tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tham gia lao động cảnh quan giữ gìn môi trường sư phạm: xanh, sạch, đẹp.
- Học sinh được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động trải nghiệm xã hội, các phong trào VHVN-TDTT hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, lễ hội, tết dân tộc; giao lưu văn hóa và các hoạt động xã hội khác nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.
...
V Kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được - Học sinh được bồi dưỡng, rèn luyện để có những phẩm chất như: chăm học, chăm làm, tự tin, trách nhiệm, trung thực, kỉ luật, đoàn kết, yêu thương.
- Học sinh được định hướng phát triển những năng lực chung như sau: Tự phục vụ, tự quản; Hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề.
- Kết quả hạnh kiểm dự kiến: Tốt, Khá: 95%, Trung bình: 5%, Không có học sinh hạnh kiểm yếu.
- Kết quả học tập dự kiến: Giỏi: 5%, Khá: 45-50%, Trung bình: 45-50%, Yếu: 0-5%, Kém: 0%
- Tỷ lệ lên lớp thẳng dự kiến: 95%, tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại dự kiến: 100%
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT dự kiến: bằng hoặc cao hơn mặt bằng tỉnh Lâm Đồng.
- Sức khỏe: Nhà trường tổ chức chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, tổ chức khám sức khỏe hàng năm để theo dõi thường xuyên. Không để xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và tai nạn giao thông đối với học sinh.
...
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh. - Đảm bảo 100% học sinh hoàn thành chương trình THPT.
- Dự kiến có 50-60% học sinh tiếp tục theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.
- Học sinh có thể đăng ký học tập để tham gia các lớp du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
- Học sinh có cơ hội học tập tại các trường Dự bị Đại học theo quy định của Bộ GDĐT.
- Học sinh có cơ hội học tập (miễn phí) và được cấp bằng Trung cấp nghề tại các trường cao đẳng Nghề tại địa bàn thành phố Đà Lạt.
...
 
Đà Lạt, ngày 10 tháng 6 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Thị Hồng
 

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc Trung Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọcClose