Các thí sinh dự thi thuộc Cụm 5 Đà Lạt nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018

Bí thư chi bộ trường PTDTNT THPT tham gia hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" - Cụm 5 Đà Lạt

Thực hiện kế hoạch 91-KH/Th.U của Thành ủy Đà Lạt về Kế hoạch tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Chi bộ trường PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng đã đề cử đồng chí Đào Kim Mạnh - Bí thư chi bộ tham gia hội thi. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Cụm 5 - Tp Đà Lạt được tổ chức tại trường THCS& THPT Tây Sơn vào ngày 14/4/2018.

Hoạt động giao lưu, nâng cao kiến thức cho học sinh luôn được Trường PT DTNT tỉnh chú trọng và thu hút sự tham gia tích cực của các em (trong ảnh Thi kiến thức qua hình thức Chiếc nón kỳ diệu)

Chi bộ Trường Dân tộc Nội trú với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng được coi là cái nôi đào tạo nguồn cán bộ DTTS cho tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển Kinh tế - xã hội vùng DTTS nói riêng. Chính vì vậy giải pháp “Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc nội trú” luôn được Chi bộ, Ban Giám Hiệu nhà Trường đặc biệt quan tâm.

 


Close