Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật

Bài tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Trong rất nhiều hủ tục có một vấn nạn còn tồn tại bấy lâu nay đó chính là nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Điều này không những vi phạm pháp luật mà còn để lại những hệ lụy nghiêm trọng, lâu dài về mặt xã hội.

Luật tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 01/01/2020

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4189/UBND-GT ngày 10/6/2022 về việc triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của ruợu, bia.

 


Close