Đề cương ôn tập môn Lịch sử khối 11 cuối HK2 năm học 2020-2021

Thứ ba - 04/05/2021 04:01


I. TRẮC NGHIỆM
01. Người đại diện phái chủ chiến của triều đình Huế là
A. Nguyễn Tri Phương.                                  B. Vua Hàm Nghi.
C. Hoàng Diệu.                                                            D. Tôn Thất Thuyết.
02. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì
A. sự khủng hoảng về đường lối cứu nước đặt ra yêu cầu phải tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc.
B. Người không tán thành con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh.
C. Người muốn đi sang các nước phương tây.
D. Người không muốn dựa vào Trung Quốc và Nhật Bản.
03. Đến trước năm 1858, Việt Nam
A. là một quốc gia phong kiến độc lập.                   B. đang bị Pháp xâm lược.
C. là thuộc địa của Pháp.                                           D. là thuộc địa của Tây Ban Nha.
04. Mục tiêu của Pháp khi tiến hành xâm lược Việt Nam là
A. giúp Nguyễn Anh đánh bại Tây Sơn.
B. biến Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp.
C. để truyền đạo.                                                        D. khai hóa văn minh cho triều Nguyễn.
05. Phong trào yêu nước do Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh khởi xướng là phong trào yêu nước theo khuynh hướng
A. tư sản.                                                                      B. vô sản.
C. tiểu tư sản.                                                              D. phong kiến.
06. Người được nhân dân phong danh hiệu “Bình Tây Đại Nguyên soái” là
A. Trương Định.                                                          B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Hoàng Diệu.                                                           D. Nguyễn Tri Phương.
07. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa
A. Hương Khê.                                                            B. Bãi sậy.
C. Yên Thế.                                                                 D. Ba Đình.
08. Người khởi xướng phong trào Đông Du là
A. Phan Bội Châu.                                                      B. Phan Chu Trinh.
C. Lương Văn Can.                                                     D. Nguyễn Quyền.
09. Nguyên nhân khách quan khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại là
A. chế độ phong kiến Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
B. thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo.
C. thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn của triều đình.
D. Pháp là một nước tư bản lớn mạnh.
10. Nhà Nguyễn không kiên quyết chống Pháp mà luôn thỏa hiệp bằng việc kí kết các điều ước vì
A. lực lượng của Pháp quá mạnh.                             B. sợ mất quyền lợi giai cấp.
C. không muốn nhân dân ta đổ máu.                       D. sợ mất quyền lợi dân tộc.
11. Ngày 13/7/1885 là ngày
A. Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương.
B. Tôn Thất Thuyết tấn công quân Pháp ở tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.
C. Pháp đánh Bắc kì lần thứ hai.                              D. triều đình kí hiệp ước Pa-tơ-nốt.
12. Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian diễn ra.
1. Hiệp ước Nhâm Tuất.
2. Pháp nổ súng tấn công Gia Định.
3. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.
4. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
A. 2,4,1,3.                     B. 2,4,3,1.                              C. 2,1,4,3.                             D. 2,1,3,4.
13. Chủ trương của Phan Chu Trinh là giành độc lập bằng con đường
A. cải cách và dựa vào Pháp để lật đổ chế độ phong kiến hủ bại.
B. dựa vào Nhật để giành độc lập.
C. đấu tranh hòa bình.                                                                                              D. bạo lực.
14. Người trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp ở thành Hà Nội năm 1882 là
A. Hoàng Diệu.                                                           B. Nguyễn Tri Phương.
C. Nguyễn Trung Trực.                                              D.Lưu Vĩnh Phúc.
15. Người lãnh đạo trận đánh chìm tàu chiến Ét-pê-răng (Hy Vọng) trên sông Vàm Cỏ Đông là
A. Nguyễn Tri Phương.                                              B. Nguyễn Trung Trực.
C. Nguyễn Hữu Huân.                                                D. Hoàng Diệu.
16. Cuộc khởi nghĩa không nằm trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa
A. Bãi sậy.                                                                   B. Yên Thế.
C. Ba Đình.                                                                  D. Hương Khê.
17. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp xây dựng hệ thống giao thông nhằm phục vụ
A. nhu cầu đi lại của người dân Việt Nam.
B. công cuộc khai thác lâu dài.
C. công cuộc khai thác lâu dài và mục đích quân sự.
D. mục đích quân sự.
18. Việt Nam mất quyền tự chủ, nằm dưới sự bảo hộ của thực dân Pháp với Hiệp ước năm
A. 1874.                        B. 1882.                                 C. 1883.                                D. 1862.
19. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất (PTSX) nào từng bước được du nhập vào nước ta ?
A. PTSX phong kiến.                                                  B. PTSX tư bản chủ nghĩa.
C. PTSX xã hội chủ nghĩa.
D. cả PTSX tư bản chủ nghĩa và PTSX phong kiến.
20. Ngày 21-12-1873 diễn ra sự kiện gì ?
A. chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai.                       B. Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội.
C. Gácnie kéo quân ra Bắc Kì.                                 D. chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.
21.  Thực dân Pháp xây dựng nhiều công trình giao thông trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam nhằm
A.  giúp Việt Nam xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.
B.  khai hóa, mở mang cho Việt Nam.
C.  thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển.
D.  phục vụ cho cuộc khai thác và mục đích quân sự.
22.  Chiến thắng nào của Liên Xô đã làm phá sản chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hít le ?
A.  Chiến thắng Mát-xcơ-va.                                    B.  Chiến thắng Lê-nin-grat.
C.  Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat.                                 D.  Chiến thắng vòng cung Cuốc-xcơ.
23.  Yếu tố nào sau đây tác động đến sự bùng nổ của phong trào Cần vương ?
A.  chiếu Cần vương được ban ra.                B.  tư tưởng vô sản bước đầu được du nhập vào nước ta.
C.  Tư tưởng Nho giáo đã lỗi thời.               D.  tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào nước ta.
24.  Hội Duy tân của Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương là
A.  đánh đổ triều Nguyễn, khôi phục nước Việt Nam.
B.  đánh đuổi Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
C.  nâng cao dân trí, dân quyền, giành độc lập.
D.  đánh đuổi giặc Pháp, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.
25.  Địa điểm nào sau đây là nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (1911) ?
A.  Cảng Nhà Rồng.    B.  Cảng Cam Ranh.             C.  Cảng Đà Nẵng.               D.  Cảng Hải Phòng.
26.  Sắp xếp dữ liệu dưới đây theo thứ tự thời gian: 1. Chính phủ Nhật Bản trục xuất du học sinh Việt Nam về nước. 2. Hội Duy tân được thành lập. 3. Việt Nam Quang phục hội thành lập. 4. Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam ở nhà tù Quảng Đông.
A.  4-2-1-3.                  B.  1-2-3-4.                           C.  2-1-3-4.                           D.  2-3-1-4.
27.  Đầu thế kỉ XX, hệ tư tưởng dân chủ tư sản được du nhập vào Việt Nam từ các nước
A.  ở khu vực Đông Nam Á.                                      B.  Nhật Bản và Trung Quốc.
C.  châu Âu.                                                                 D.  Ấn Độ và Trung Quốc.
28.  Sự kiện nào không diễn ra trong thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại từ 1917-1945 ?
A.  Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.        B.  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
C.  Cách mạng tháng Mười Nga thành công.          D.  Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.
29.  Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của phong trào nông dân Yên Thế (1884-1913)
A.  Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
B.  Chứng tỏ sức mạnh của giai cấp nông dân Việt Nam.
C.  Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
D.  là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương.
30.  Đâu là một nội dung trong phần Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945 ?
A.  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện và ngày càng phát triển.
B.  Hệ thống xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu.
C.  Phong trào cách mạng thế giới có bước phát triển mới.
D.  Sự xuất hiện, kết thúc của Chiến tranh lạnh.
31.  Hoàng Hoa Thám là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa
A.  Bãi Sậy.                  B.  Yên Thế.                          C.  Hương Khê.                    D.  Ba Đình.
32.  Sự kiện được chọn là mốc mở đầu thời kì Lịch sử thế giới hiện đại là
A.  khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.                    B.  cách mạng tháng Mười Nga.
C.  Hệ thống vecxai - oasinhtơn được thiết lập.                D.  chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
33.  Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), thực dân Pháp thực hiện chính sách nào sau đây ở Việt Nam ?
A.  Nới lỏng độc quyền.                                             B.  đẩy mạnh xuất khẩu.
C.  tăng cường độc quyền.                                         D.  không tăng thuế.
34.  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe
A.  Đồng minh.            B.  Liên minh.                       C.  Hiệp ước.                        D.  Phát xít.
35.  Ý nghĩa quan trọng của Chiến thắng Xta-lin-grát là?
A.  Thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự Liên Xô.
B.  Mở ra bước ngoặt của chiến tranh.
C.  Phát xít Đức phải đầu hàng Đồng minh.           D.  Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.
36.  cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp
A.  công nhân.              B.  tiểu tư sản.                       C.  đại địa chủ.                     D.  tư sản.
37.  Địa bàn hoạt động chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là
A.  Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
B.  Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
C.  Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
D.  Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị.
38.  Các sĩ phu tiến bộ đã đề ra chính sách đổi mới về kinh tế nào sau đây trong cuộc vận động Duy tân ở Trung kỳ (1906 - 1908) ?
A.  Vận động cải cách trang phục và lối sống.       B.  Chấn hưng giáo dục, dạy học theo lối mới.
C.  Kêu gọi thực hiện dân quyền, cải thiện dân sinh.
D.  Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.
39.  Sự kiện nào trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động trực tiếp đến cách mạng tháng 8/1945 ở Việt Nam?
A.  Nước Pháp được giải phóng khỏi ách phát xít.
B.  Nhật đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện.
C.  Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập.                           D.  Đức tấn công Liên Xô.
40.  Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng không thành, thực dân Pháp đã kéo quân vào
A.  Vĩnh Long.             B.  Định Tường.                    C.  Biên Hòa.                        D.  Gia Định.
41. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai là do
A.  cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.
B.  hệ quả của trật tự Véc xai - Oasinhtơn.
C.  mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
D.  quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản.
42.  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp có tác động nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam ?
A.  làm cho phong trào công nhân chuyển sang đấu tranh tự giác.
B.  dẫn đến sự ra đời của giai cấp tiểu tư sản.
C.  tạo điều kiện cho sự hình thành khuynh hướng cứu nước mới.
D.  dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản.
43.  Điểm chung của xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là
A.  đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản.          B.  do giai cấp tư sản tổ chức, lãnh đạo.
C.  chủ trương dựa vào Nhật để giành độc lập.          D.  chủ trương dựa vào Pháp để giành độc lập.
44.  Nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là
A.  khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản được du nhập và thắng thế.
B.  thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất.
C.  thực dân Pháp quá mạnh.                                    D.  Pháp đã bình định xong Việt Nam.
45.  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cần vương là
A.  mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
B.  Phe chủ hòa trong triều đình muốn đưa Hàm Nghi lên ngôi vua.
C.  nhân dân ta phản đối lệnh bãi binh của triều đình.
D.  triều Nguyễn muốn duy trì hiệp ước Hác- măng và Pa-tơ-nôt.
46.  Chiến thuật “vườn không nhà trống” được nhân dân ta thực hiện trong kháng chiến ở
A.  Đà Nẵng.                                                                B.  miền Đông Nam Kỳ.
C.  miền Tây Nam Kỳ.                                               D.  Gia Định.
47.  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, kinh tế Việt Nam chuyển biến theo hướng
A.   phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.              B.  hợp tác cùng phát triển với Pháp.
C.  phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ nghĩa.
D.  độc lập, không phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
48.  Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ?
A.  Đầu thế kỷ XX hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời.
B.  Cơ sở xã hội của trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản ở nước ta còn yếu ớt (tầng lớp TS còn yếu cả về thế và lực).
C.  Chủ trương dựa vào bên ngoài mà không biết dựa vào chính mình.
D.  Phong trào còn mang tính phân tán, tự phát.
49. Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng là
A. Đà Nẵng có cảng nước sâu, tàu thuyền dễ ra vào.
B. chiếm Đà Nẵng làm căn cứ rồi tấn công ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng.
C. nơi đây có đông giáo dân ủng hộ cho Pháp.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
50. Các cường quốc giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là
A. Liên Xô, Mĩ, Anh.                                                  B. Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô.
C. Mĩ, Anh, Pháp.                                                       D. Anh, Pháp, Liên Xô.
51. Câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” của
A. Nguyễn Trung Trực.                                                                                             B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Phan Thanh Giản.                                                  D. Trương Định.
52. Mở đầu chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức tấn công
A. Ba Lan.                                                                    B. Anh.
C. Pháp.                                                                        D. Liên Xô.
53. Khối Đồng minh chống phát xít ra đời đã làm thay đổi tính chất của chiến tranh. Cuộc chiến của phe Đồng minh
A. trở thành chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.
B. trở thành chiến tranh chính nghĩa chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.
C. trở thành cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài.
D. B và C đúng.
54. Chiến thắng tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe đồng minh bắt đầu phản công trên toàn mặt trận là
A. Hồng quân Liên Xô chiếm tòa nhà Quốc hội Đức (30/4/1945).
B. trận phản công của Liên Xô tại Xta-lin-grát (từ tháng 11 -1942 đến tháng 2 - 1943).
C. Mĩ đánh bại quân Nhật ở đảo Gu-a-đan-ca-nan (8/1942 - 1/1943).
D. chiến thắng Cuốc-xcơ (5/7 - 23/8/1942).
55. Không chiếm được Đà Nẵng, Pháp đưa quân vào Gia Định, vì
A. nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng.
B. chiếm được Nam Kì sẽ cắt đứt đường tiếp tế lương thực của nhà Nguyễn.
C. nơi đây có hệ thống giao thông đường thủy thuận lợi.
D. Pháp muốn làm chủ lưu vực sông Mê Công.
56. Sự kiện đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc là
A. ngày 16/8/1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
B. ngày 15/8/1946, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
C. ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
D. ngày 15/8/1945, Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
57. Phong trào “tị địa” là
A. bỏ đi nơi khác sống, không chịu cộng tác với Pháp.
B. làm cho Pháp không tổ chức, quản lý những vùng đất chúng mới chiếm được.
C. bám đất, bám làng, không rời đi nơi khác.
D. một hình thức của chiến tranh du kích.
58. Khi Pháp đánh thành Đà Nẵng, triều đình đã
A. chống Pháp nhưng nhanh chóng tan rã.             B. xây dựng đại đồn để phòng thủ.
C. đầu hàng Pháp.                          D. tích cực tổ chức quân đội và nhân dân chống Pháp.
59. Sự kiện gây tổn thất lớn cho Nhật Bản vào ngày 6/8/1945 và ngày 9/8/1945 là
A. Hồng quân Liên Xô tấn công tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Trung Quốc.
B. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
C. Mĩ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki của Nhật Bản.
D. A và C đúng.
60. Lợi dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, 3 nước ở Đông Nam Á đã nổi dậy giành độc lập là
A. Inđônêxia, Việt Nam, Campuchia.                      B. Việt Nam, Lào, Campuchia.
C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.                                   D. Inđônêxia, Việt Nam, Malaixia.
61. Trước nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chủ trương
A. tự lực tự cường chống lại phe phát xít mà không cần sự hợp tác của Anh, Pháp.
B. liên kết với Anh, Pháp để chống phát xít.
C. sẽ đồng thời chống lại phe phát xít và các nước Anh, Pháp, Mĩ.
D. bắt tay với phe phát xít để chống Anh, Pháp, Mĩ.
62. Anh - Pháp cắt vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lại việc
A. Đức không tấn công Pháp.                                   B. Đức không tấn công Liên Xô.
C. Đức không tấn công Anh.                                     D. Đức không tấn công châu Âu.
63. Sự kiện đánh dấu chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở Châu Âu là ngày
A. 9/5/1946, Đức kí văn bản đầu hàng Đồng minh.
B. 9/5/1946, Italia kí văn bản đầu hàng Đồng minh.
C. 9/5/1945, Đức kí văn bản đầu hàng Đồng minh.
D. 9/5/1945, Nhật kí văn bản đầu hàng Đồng minh.
64. Từ ngày 20 đến 24/6/1867, Pháp chiếm gọn 3 tỉnh
A. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.                           B. Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long.
C. Gia Định, Định Tường, Biên Hòa.                       D. Định Tường, Biên Hòa, Hà Tiên.
 
65. Sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chế độ nào không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động ?
A. Chế độ quân chủ chuyên chế                           B. Chủ nghĩa tư bản
C. Chủ nghĩa đế quốc                                              D. Xã hội chủ nghĩa
II. TỰ LUẬN
1. Phân tích nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương (1885 – 1896) ?
2. Nêu những điểm giống nhau về động cơ, mục tiêu, tư tưởng chính trị và kết quả giữa hai xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ở Việt Nam ?
3. Phân tích được nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX.
4. Rút ra được bài học kinh nghiệm từ thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX.

Tác giả bài viết: Tống Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọcClose