PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

Luật tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 01/01/2020

Luật tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 01/01/2020

UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4189/UBND-GT ngày 10/6/2022 về việc triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của ruợu, bia.
UBND Tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4189/UBND-GT ngày  10/6/2022 về việc triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của ruợu, bia.
Thực hiện theo công điện số 488/CD-TTG ngày 03/6/2022 của thủ tướng chính phủTác giả bài viết: Trường PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng

Nguồn tin: Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng